Program:

prezence 8-9 hodin                      přivítání, organizační záležitosti, úvodní slovo ředitelky školy

1. část - 9:00 hodin

1) Jak pomoci pacientům, aby škodlivé bakterie nehrály hlavní roli 

 Lenka Škáchová, studentka 3. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka, VOŠZ a SŠZ, Ústí n. L.

2) Infúzní terapie pro 21. století 

Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D., vedoucí studijního oboru zdravotnický záchranář, VŠZ Praha

3) Intervenční radiologie

MUDr. Vojtěch Smolka, Radiologická klinika, Masarykova nemocnice Ústí n. L.

4) CMP - management 

MUDr. Daniel Čenščák, Neurologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n. L.     

Přestávka - občerstvení


2. část - 11:00 hodin

5) Komunikace s problémovými typy pacientů- agrese 

PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D., lektor psychologie a managementu, 1. Lékařská fakulta UK Praha, spoluautorka PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., Lékařská fakulta Brno

6) Interpretace krevního obrazu

Ing. Pavla Bradáčová, bioanalytik, Odd. klinické hematologie, Masarykova nemocnice Ústí n. L.

7) Možnosti fyzikálně cévní terapie 

Mgr. Gabriela Marečková, Celostní přístup ke zdraví, frekvenční terapie - Medessa Liberec 


3. část - 13:00 hodin

8) Protisrážlivá léčba v roce 2019

MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n. L.

9) Když to mezi pacientem a záchranářem jiskří...

Bc. Lukáš Vais, ZZS ÚK

10) Léčbu inzulínem dnes řídí mrak 

MUDr. Jaroslav Škvor CSc., přednosta Dětské kliniky, Masarykova nemocnice Ústí n. L.

PŘÍSÁLÍ: firma Helago

Bc. Jaromír Horský + krátké představení nabídky v 1. nebo 2. bloku dle času

Nakladatelství Grada děkujeme za příspěvky do tomboly.

Předpokládané ukončení konference je ve 14:30 hodin